Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) er et kompetanse- og formidlingssenter for design, arkitektur og byutvikling. Senteret formidler egen og andres kunnskap og bygger på den måten kompetanse om design og arkitektur i næringsliv og offentlig sektor. DOGA skal bidra til å gjøre norsk næringsliv mer konkurransedyktig, fornye offentlig sektor og skape et mer bærekraftig samfunn.

Aktuelt

doga perspektiv2

Lansering av nye DOGA

Onsdag 15. februar har vi gleden av å invitere til frokostmøte med lansering av nye DOGA.

Colour Composition Smi 1

Samarbeid styrker norsk design internasjonalt

Under Stockholm Design Week 2017 den 7.–11. februar samles et utvalg av Norges produsenter, designere og kunsthåndverkere på den norske ambassaden i Stockholm i et fargesprakende samarbeid.

2014-05-27 - ARR - Tjenestedesign etter AT-ONE-metoden

AT ONE-workshop i tjenestedesign

Velkommen til workshop om tjenestedesign 06.-07. mars 2017. Dette er en unik mulighet til å bygge kompetanse og gå i dybden på metode og fasilitering av egne prosjekter.

Dip Maritime Cleantech

Her er årets DIP-prosjekter

I 2016 bevilget DOGA 7,5 millioner kroner til 16 norske innovasjonsprosjekter.

Ordfører Og Jentene

Medvirkning må bli rutine!

​Barn i by-prosjektet som handlet om å implementere Barnetråkk i eksisterende rutiner og arbeidsmåter er nå avsluttet. Prosjektet viser at medvirkning er krevende å gjennomføre i praksis. Kommunene må derfor sette av mer tid og ressurser til dette.

Thumbnail Film

Oslo-manifestet

For oss på DOGA er det designere og arkitekter som former fremtiden. Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål har 17 Goals og DOGA laget et Oslo-manifest for designere og arkitekter som ønsker å ta bærekraft på alvor.

Snarveier