Doga Smi Temanotat

Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI)

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) er et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet.

Nyheter