Arkitektur og byutvikling

Omgivelsene styrer kvaliteten på samfunnet vi lever i og menneskers livskvalitet. God arkitektur og steds- og byutvikling kan tilby løsninger på samfunnsutfordringer og gi bedre helse og trivsel. Våre arkitekturrådgivere bistår kommuner som trenger mer kompetanse på plan- og arkitekturområdet med å etablere tverrsektorielt samarbeid og gode medvirkningsprosesser. Gjennom politiske råd, priser, debatt og formidling synliggjør vi arkitekturens rolle, sprer kunnskap og nye ideer. Vi jobber for at våre omgivelser skal være bærekraftige, tilpasset ulike behov og at innbyggerne skal involveres i gode medvirkningsprosesser.

Nyheter