Arkitekturfilm Oslo 2017

Relatert

Berlinbabylon 1 800

Bildet er fra filmen Berlin Babylon, en klassisk dokumentar av Hubertus Siegert. Filmen vises på DOGA søndag 5. februar i forbindelse med Arkitekturfilmfestivalen 2017.

«ALL THAT IS SOLID MELTS INTO AIR». Med dette sitatet fra Karl Marx ønsker Arkitekturfilm Oslo 2017 å synliggjøre de bakenforliggende kreftene som påvirker arkitekturen.

På DOGA vises tre filmer, en på lørdag 4. februar og en på søndag 5. februar.

Lørdag 4. februar kl. 15.00, DOGA Mesaninen

Rotterdam 2040 er en film om Rotterdams framtid med utgangspunkt i Gyz La Rivières prinsipp: You can't move forward without looking back. I en virkningsfull blanding av kjensgjerninger, fantasi og det forestående, skaper han et omriss av høydepunkt og lavmål i Rotterdams byhistorie. Filmen er svært personlig. Her er ingen eksperter eller kommentatorer, bare et bombardement av gamle og nye bilder, satt sammen av La Rivière som er filmens forteller. Ved å være personlig ønsker han å få fram at selv om filmen omhandler byutvikling og arkitektur, handler den først og fremst om mennesker.

Søndag 5. februar kl. 16.00, DOGA Mesaninen

Berlin Babylon fra 2001, er en klassisk dokumentar av Hubertus Siegert. Den fokuserer på gjenoppbyggingsprosjektene i Berlin etter murens fall. Filmen er kjent for filmmusikken av Einstürzende Neubauten. Tidens stjernearkitekter som Rem Koolhaas, Renzo Piano og I.M

Søndag 5. februar kl. 1800, DOGA Mesaninen

Last Exit Alexanderplatz av Hans Christian Post er en film om den pågående, men politisk omstridde og så langt malplasserte transformasjonen av den tidligere østberlinske Alexanderplatz til et Manhattanaktig luksusstrøk. Gjennom intervjuer av de sentrale figurene bak arkitektkonkurransen 1993, får filmen fram dogmatismen og manglende innlevelsen som kjennetegner mye av planleggingen av den gjenforente Berlin. Filmen skildrer også en plass, som trass sine feil og uutnyttede muligheter, har satt sitt fotavtrykk på byen.

Festivalen er fra 3.–5. februar, billetter vil være i salg fra 23. januar. Mer informasjon om filmene og hvor du kan kjøpe billetter finner du på arkitekturfilm.no


Plakatbilde: Lower Manhattan Expressway, New York City. Perspective section rendering. Paul Rudolph, architect. Courtesy of Library of Congress.