Arkitekturfilm Oslo: Flotel Europa

  • Sted Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Hausmanns gate 16 i Oslo
  • Arrangør ROM for kunst og arkitektur, Kunstnernes hus og Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
  • Dato
  • Klokkeslett
  • Pris Gratis
  • Emner Arkitektur Filmvisning
  • Del/kalender Kalender

Relatert

Stillbilde fra filmen Flotel Europa, som viser utendørs svalganger på båten som ble brukt som asylmottak.

Bilde fra filmen Flotel Europa.

Helgen 15. til 17. januar arrangeres festivalen Arkitekturfilm Oslo for første gang. På DOGA viser vi dokumentaren Flotel Europa, om livet på et flytende asylmottak i Danmark på nitti-tallet, lørdag 16. januar. Filmen innledes med et foredrag om arkitekturen ved norske asylmottak ved seniorforsker Åshild Lappegaard Haug og arkitekt Karine Denizou fra SINTEF.

Festivalprogram: http://arkitekturfilm.no/

Meld deg på for å se Flotel Europa på DOGA.

Flotel Europa

1992 flykter tolv år gamle Vladimir Tomic fra krigen i Bosnia sammen med moren og broren. Sammen med over tusen andre bosniere havner de på et flytende flyktningmottak i København: båten Flotel Europa. Om bord sitter de voksne mennene foran TV-en og ser på nyheter. Kvinnene passer barna. Under overflaten ulmer motsetninger og mistenksomhet. Vladimir begynner på skolen, utforsker byen, henger med de store gutta og forelsker seg i Melissa. Og når moren begynner å filme familien med videokamera for å sende rapport til slekta hjemme, blir Vladimir med.

Tjue år seinere begynner filmregissøren Vladimir å samle videoopptak fra moren og de andre bosnierne på båten til en film. Resultat er Flotel Europa, et morsomt, alvorlig og helt unikt tidsbilde. En film om krig, flukt og splittelse, men også om å være ung og prøve å sette ord på en ny og forvirrende tilværelse i limbo.

Visningen av Flotel Europa er en del av forprogrammet til Oslo arkitekturtriennale 2016. Hovedtemaet for OAT 2016 er arkitektur og tilhørighet i folkevandringens tidsalder, og har tittelen After Belonging: A Triennale In Residence, On Residence, and the Ways We Stay in Transit. Flotel Europa vises også på Tromsø Internasjonale Filmfestival 18. - 24. januar 2016. http://tiff.no/program.

Introduksjon til filmen

Hvordan var bokvaliteten på norske asylmottak før høstens storinnrykk av asylsøkere? Hvordan påvirker bokvaliteten på mottak livskvalitet og integrering for beboerne? Hvordan antar vi bokvaliteten vil være på mottak framover? Hvilke tiltak kan ha positiv effekt på bokvaliteten i mottak?

Filmen Flotel Europa innledes med et foredrag om arkitekturen ved norske asylmottak. Seniorforsker Åshild Lappegaard Haug og arkitekt Karine Denizou fra SINTEF har deltatt i forskningsprosjektet What buildings do – asylmottakenes arkitektur. De forteller om noen av sine hovedfunn.

Arkitekturfilm Oslo 15. – 17. Januar 2016

Interessen for arkitektur i Norge er stor og økende. Særlig i de store byene og spesielt i Oslo, Europas raskest voksende hovedstad. Film og arkitektur har både sterke historiske bånd og en formal nærhet. Filmens egenskap som den mest effektive medium for å binde sammen og formidle det romlige og det sosiale til en helhetlig opplevelse er høyest etablert i vår kultur.

ROM har i samarbeid med DOGA og Kunstnernes Hus tatt initiativet til å etablere en ny årlig filmfestival: Arkitekturfilm Oslo. Partnerne skal bruke sine lokaler til visning av festivalprogrammet. Vi får tett faglig støtte fra Cinemateket i Oslo og leier i tillegg deres visningssaler til de største Norgespremierene. Festivalen skal presentere et bredt program med høy kvalitet og sikter mot å være både en nisjefestival og publikumsfestival.

Forskningsprosjektet

Hvordan påvirker utformingen av asylmottak dem som bor der? Det er tema for forskningsprosjektet What buildings do – asylmottakenes arkitektur. Prosjektet ble satt i gang i 2012 og er ledet av professor Eli Støa. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom NTNU, SINTEF Byggforsk og Høgskolen i Lillehammer. Det omfatter både arkitektur, miljøpsykologi og sosialantropologi.

Formålet er å undersøke hvordan den arkitektoniske utformingen og lokaliseringen av et asylmottak, påvirker dem som bor der og måten lokalsamfunnet forholder seg til asylsøkerne på. Prosjektet omfatter både en kartlegging av de faktiske fysiske forholdene og kvalitative studier av et mindre utvalg av mottakene. Oppstart for prosjektet var 1. juli 2012, og prosjektet sluttføres i 2016.

Åshild Lappegard Haug, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk

Åshild Lappegard Hauge har PhD i miljøpsykologi fra NTNU 2009, og har siden jobbet på SINTEF Byggforsk hovedsakelig med prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Hun har to spesialarbeidsområder: Betydningen av boligkvalitet for livskvalitet, selvrespekt og mestring, særlig for vanskeligstilte grupper av beboere og beslutningsprosesser for energieffektivisering og klimatilpasning. Her har hun jobbet med beslutningsprosesser i boligselskap, blant eneboligeiere og profesjonelle eiendomsutviklere. Hun har bred kompetanse innen forskjellige forskningsmetodiske tilnærminger, spesielt innen kvalitativ casestudiemetodikk og ulike typer forskningsintervju/ fokusgruppeintervju.

Karine Denizou, arkitekt ved SINTEF Byggforsk

Karine Denizou har 15 års bakgrunn fra praksis som arkitekt med spesialarbeidsområdene universell utforming, plan- og bygningslovgivning, kommunal planlegging, byggesaksbehandling, byggeprosess, beslutningsprosesser, arkitektur, byggeskikk og estetikk. Denizou har bred kompetanse innen forskjellige forskningsmetodiske tilnærminger, spesielt innen kvalitativ casestudiemetodikk og ulike typer forsknings- og fokusgruppeintervju.

Flotel Europa

Danmark/Serbia 2015
Regi: Vladimir Tomic
Tale: Serbisk
Tekst: Engelsk
Lengde: 70 min

Meld deg på for å se Flotel Europa på DOGA.