Utstilling: Barn ingen adgang!

Relatert

Plakat "Barn ingen adgang!"

Velkommen til en morsom og lærerik utstilling om barn, byutvikling og hvem som bestemmer hvordan steder blir som de blir.

Hvem bør bestemme hvordan vi har det der vi bor? Politikerne? Byutviklerne? Eller de som lever sine liv på de stedene som skal utvikles?

Svaret er alle tre. Men i praksis er det vanskelig å få med innbyggernes erfaringer og ønsker i planarbeidet. Sårbare grupper, som for eksempel barn, blir ofte oversett. Med andre ord: medvirkning i by- og stedsutvikling er utfordrende. Men det er fullt mulig – og det gir gode resultater!

4. februar 2016 åpnet utstillingen Barn ingen adgang! på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). På en helt nye måte får publikum oppleve den kommunale planprosessen, sett gjennom barns øyne. Utstillingen tar for seg hvordan steder blir som de blir, og på hvilken måte innbyggerne involveres i prosessen.

Barn Ingen Adgang 5

Miguel Kampevold (11) hadde prominente gjester i studio under åpningsshowet for utstillingen. Se sendingen lenger ned i saken. Foto: Sverre Chr. Jarild

Vanskelig og utilgjengelig blir morsomt og lærerikt

Kuratorene fra Rodeo arkitekter har laget en morsom og lærerik utstilling om et ellers vanskelig og utilgjengelig tema. Gjennom vandreutstillingen Barn ingen adgang! får de besøkende se, føle og bevege seg gjennom prosessen, som har antatt lekne, fysiske former. Målet er at publikum skal forstå hvordan de er en del av demokratiet i praksis, og hvordan de har innvirkning på utviklingen av sine egne omgivelser.

Barns behov blir for ofte oversett i kommunale planprosesser. Derfor jobber DOGA med Barnetråkk-metoden, der barn selv registrerer sine opplevelser av sitt nærmiljø. Hva er fint på skoleveien? Hva er farlig? Hva er skummelt på vei til fotballtrening? Hva er spennende? Registreringene barna gjør, systematiseres på en måte som gjør det mulig for arealplanleggerne i kommunene å implementere dem i sitt arbeid.

Barnetråkk er utgangspunktet for utstillingen, og et godt eksempel på hvordan en brukermedvirkningsmetode fungerer i praksis. I utstillingen vil publikum få se flere konkrete eksempler på hvordan planer har blitt påvirket av innsikten Barnetråkk har gitt.

Se video fra åpningsfesten

Den 4. februar var det duket for åpningsfest. Miguel Kampevold (11) hadde besøk av Inga Marte Thorkildsen (SV), Øystein Sundelin (H), Anne Lindboe (Barneombudet), Anne Lisæth Schøyen (DOGAs styreleder) og Anne Gjesdal Bjørdal (Rodeo arkitekter) i sitt studio for debatt og samtale om barn og byer. Se sendingen her:

Vil du ha Barn ingen adgang! til din kommune?

I 2016 og 2017 tilbyr Norsk design- og arkitektursenter DOGA en Barn ingen adgang! som vandreutstilling i hele landet. Nå kan du melde din interesse for å få vandringen på besøk til din kommune!

Ta kontakt med prosjektleder Ellen Margrethe Skilnand ved Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) for mer informasjon om hva som skal til for arrangere utstillingen, og når den er tilgjengelig.

Epost: ems@doga.no

Telefon: 47265147