Design og innovasjon - en bedre og mer effektiv offentlig sektor?

Relatert

Bergens
-

DOGA kommer til Bergen

Ous Hjelpmegdethaster Foto Designit

Oslo universitetssykehus vil presentere sitt DIP-prosjekt hvor målet er å gi raskere hjelp for psykisk syke. Foto: Designit

7. november inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet og DOGA ledere og sentrale fagpersoner til et halvdagsseminar hvor vi deler erfaringer fra tre innovasjonsprosjekter i helsesektoren som har brukt tjenestedesign. Hva kan resten av offentlig sektor lære?

På seminaret tar vi opp tema som:

  • Innovasjon i offentlig sektor - like viktig for økonomien som innovasjon i privat sektor?
  • Er design og brukerinnsikt verktøy som hjelper oss til å nå mål i offentlig sektor?
  • Er rammer, strukturer og kompetanse gode nok for innovasjon i offentlig sektor?

Se video fra arrangementet her

Program

09.00–09.05 Velkommen
Jan Hjelle, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ekspedisjonssjef i Avdeling for IKT og fornying

09.05–09.20 Statsråd Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.20–09.30 Statssekretær Fredrik Wang Gierløff, Helse- og omsorgsdepartementet

09.30–09.50 Erfaringer fra tjenestedesignprosjekter i offentlig sektor
Skule Storheill, direktør innovasjonsprogrammer (DIP) ved Norsk design- og arkitektursenter

Prosjektene:

09.50–10.15 Brukerbehov, organisering og ressursutnyttelse - Rokilde sykehjem
Stephanie Helland, enhetsleder, Rokilde sykehjem, Kristiansund kommune

10.15–10.40 Raskere til riktig hjelp for psykisk syke - Oslo universitetssykehus, TIPS Sør-Øst
Kristin Lie Romm, overlege, spesialist i psykiatri, PhD

10.40 – 11.00 Kaffepause

11.00 - 11.25 Strukturer for brukerretting i en offentlig virksomhet - Sykehuset Østfold
Liv Marit Sundstøl, klinikksjef akuttmedisin og prosessdirektør

Faglig utdyping

11.25–11.40 Endring og innovasjon
Jan Grund, professor i helseledelse ved Høyskolen i Oslo og Akershus og Campus Kristiania.

11.40–12.00 Oppsummering, spørsmål og kommentarer

Bakgrunn

Rokilde sykehjem, Oslo universitetssykehus og sykehuset i Østfold mottok i slutten av 2014 til sammen nesten 2 millioner kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). De tre prosjektene fikk støtte for å utforske hvordan de kan levere bedre og mer effektive helsetjenester til befolkningen. Bevilgningen kom fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å støtte prosjekter som skal redusere unødvendig tidsbruk i offentlig sektor.

Les mer om prosjektene her