Hvordan gjøre anskaffelser som bidrar til innovasjon og effektivisering?

  • Sted Norsk design- og arkitektursenter, Hausmannsgate 16, 0182 Oslo
  • Arrangør Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
  • Dato -
  • Klokkeslett -
  • Pris Gratis
  • Påmelding Meld deg på
  • Emner Design
  • Del/kalender Kalender

Relatert

Frokostmøte Difi Doga191016

Å gjøre gode anskaffelser i innovasjonsprosesser kan være utfordrende. Hvordan kan man forstå og beskrive virksomhetens behov? Og hva skal man se etter når man vurderer leverandørenes tilbud?

Den 19. oktober ønsker Difi og DOGA velkommen til frokostseminar om anskaffelse av bistand til innovativ brukersentrert virksomhets- og tjenesteutvikling i offentlig sektor.

Stort innovasjonspotensiale i offentlige virksomheter

I 2014 fikk Oslo universitetssykehus 800 000 kroner fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til bruk av tjenestedesign for å forbedre brystkreftpasienters møte med helsevesenet. Prosjektet ble en suksess, og ventetiden for pasienten ble redusert fra 12 uker til 1 uke. Eksempelet ble en øyeåpner for politikere og beslutningstagere i offentlig sektor om hvordan brukersentrerte metoder kan bidra til å utvikle mer helhetlige og effektive tjenester for både brukere og forvaltning.

Tilsvarende innovasjonspotensiale finnes i mange offentlige virksomheter, men å få øye på mulighetene krever kompetanse om innovasjon. For at resultatene skal bli best mulig må virksomhetens anskaffelse av innovasjon vies større oppmerksomhet.

Program

08.00 – 08.30 Frokost

08.30 – 08.40 Velkommen ved fagansvarlig for innovasjon og design i Difi, Sissel Kristin Hoel, og DOGAs administrerende direktør Trude Gomnæs Ugelstad

08.40 – 09.00 Kan tjenestedesign gi bedre byggesøknader?
ved seniorrådgiver Ragnhild Olin Amdam, Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK)

DiBK skal innovere søknadsblanketten som folk flest bruker oftest. DiBK forteller om det å anskaffe bistand når man ikke vet hva sluttproduktet skal bli, og erfaringer rundt det å gå til innkjøp av tjenestedesignere for å finne nye veier til komplette byggesøknader.

09.00 – 09.25 Hva skal til? Anskaffelse av innovasjonsprosesser i offentlig sektor.
Refleksjoner etter fire anskaffelsesprosesser ved Difis prosjektleder for stimuleringsordningen Ingrid Stranger-Thorsen og rådgiver hos DOGA Benedicte Wildhagen

Difi har, sammen med fire forskjellige oppdragsgivere, anskaffet bistand til innovasjonsprosesser for å utvikle mer helhetlige og effektive offentlige tjenester. I følge Difi har de så langt både lykkes og feilet, og lært mye. Her deler Difi og DOGA sine erfaringer og tanker om hva som må til for å lykkes før, under og etter anskaffelsen.

09.25 – 09.40 Innovative offentlige anskaffelser- utnytt handlingsrommet i regelverket!
ved seniorrådgiver hos Difi Johan Englund

Det finnes store muligheter for å stimulere til innovasjon i en offentlig anskaffelsesprosess. Det handler om å gjennomføre en anskaffelsesprosess som legger til rette for brukerinvolvering, dialog med markedet og tverrfaglighet. Difi beskriver mulighetsrommet i regelverket og presenterer gode eksempler.

09.40 – 09.55 Innlederne tar imot spørsmål fra salen
Sissel Kristin Hoel (Difi) styrer spørsmålsrunden

09.55 – 10.00 Vel videre og god arbeidslyst

Påmelding

Meld deg på via Difis nettsider

Spørsmål?

For spørsmål om arrangementet ta kontakt med:

Mona Hovland Jakobsen, Difi
Telefon: 918 77 642
E-post: Mona.HovlandJakobsen@difi.no

Arrangementet er et samarbeid mellom DOGA og Difi.