Konferanse: Tjenesteinnovasjon - veien fra særstilling til omstilling

  • Sted Norges Forskningsråds lokaler på Lysaker (Drammensveien 288, 0283 Oslo)
  • Arrangør Senter for tjenesteinnovasjon (CSI)
  • Dato
  • Klokkeslett -
  • Pris Ingen påmeldingsavgift
  • Påmelding Meld deg på
  • Emner Tjenestedesign Design
  • Del/kalender Kalender

Relatert

Kvinne som holder tavle med ulike stikkord for innovasjon foran hodet

Innovasjon er tema for konferansen. Illustrasjon: Pixabay

Hvordan gjør god tjenestedesign deg i stand til å møte framtidas endringer?

Norsk økonomi har vært i en særstilling internasjonalt, men står nå overfor nye utfordringer og stadig større krav til omstilling, innovasjon og entreprenørskap. Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) ved NHH har siden 2011 forsket på hvordan store norske tjenesteytende bedrifter kan møte morgendagenskrav og utfordringer. DOGA har vært sentral samarbeidspartner.

På konferansen "Tjenesteinnovasjon – veien fra særstilling til omstilling" deler vi kunnskap og erfaringer, og belyser hvordan forskning kan være en driver for innovasjon og endring. Hvordan kan din bedrift møte framtidige utfordringer gjennom bedre tjenesteinnovasjon?

Møt blant andre disse:


Påmelding innen 25. oktober via denne lenken.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at påmelding er bindende slik at det ved manglende oppmøte vil bli fakturert en kostnad på kr. 500. Deltakere som er forhindret i å møte kan erstattes av en kollega el. Avmelding må skje skriftlig innen 25. oktober til csi.conference@nhh.no

Mer om Senter for tjenesteinnovasjon (CSI):

CSI er ett av Forskningsrådets 21 sentre for forskningsbasert innovasjon (SAFI) og ledes av Norges Handelshøyskole (NHH) i partnerskap med Karlstad Universitet og Copenhagen Business School. DOGA er kompetansepartner i nettverket.

Senter for tjenesteinnovasjon (CSI) skal heve kvaliteten, effektiviteten og den kommersielle suksessen til innovasjonsaktiviteter hos ledende norske tjenestetilbydere og øke innovasjonskapasiteten hos deres partnere innenfor næringsliv og akademia. Senteret driver med forskning, undervisning og nettverksarbeid.

Les mer om CSI her