Medvirkning virker!

  • Sted Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Hausmanns gate 16, 0182 Oslo
  • Arrangør Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
  • Dato
  • Klokkeslett -
  • Pris EARLYBIRD innen 17. oktober 300 kr eks mva, ellers 500 kr eks mva pr. deltaker. Gratis for studenter. Lunsj: 150 kr.
  • Emner Medvirkning Folketråkk
  • Del/kalender Kalender

Relatert

Participation Works Foto Sverre Chr Jarild

Foto: Sverre Chr. Jarild

Velkommen til inspirasjonsseminar fredag 18. november om medvirkning, verktøy og hvordan de brukes i praksis.

Involvering av innbyggere gjør byer og steder mer levende, skaper tilhørighet og styrker bokvaliteten. På dette seminaret presenteres digitale verktøy og prosjekter fra Russland, Finland, Sverige, Island, Danmark og Norge som skal inspirere til medvirkning i by- og stedsutvikling.

Seminaret er åpent for alle, men spesielt rettet mot deg som jobber med byutvikling og medvirkning; planleggere, arkitekter, kommunale og statlige myndigheter og fagpersoner fra utdanning og forskning.

Hele eller deler av seminaret blir holdt på engelsk. Foredragene streames live:

Program

(Oppdateres fortløpende før arrangementet)

08.30 Registrering med kaffe

09.00 Åpning
Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur ved DOGA

09.10 My City - How to connect citizens with local governments online
Stepa Mitaki, Russland

Stepa Mitaki er produktsjef i Moskva kommune og grunnlegger av MyCity - en digital kommunikasjonsplattform som setter innbyggere i kontakt med lokale myndigheter. My City er et verktøy som gjør det enklere for myndighetene å involvere innbyggerne i byutviklingsprosesser og ivareta deres behov. Mitaki vil snakke om hvordan han utviklet verktøyet, og hvordan det har blitt brukt i medvirkningsprosesser i Tromsø.

Les mer om verktøyet her: https://mycity.io/

09.40 Citizen-driven urban planning, the project Better Neighourhoods
Gunnar Grimsson, CEO, Citizens Foundation, Reykjavik, Island

Gunnar Grimsson er administrerende direktør og sammen med partner Robert Bjarnason, grunnlegger av stiftelsen Borgere av Island (Citizens Foundation), som har eksistert siden 2008. Deres mål er å bringe folk sammen til debatt og få fram nyskapende ideer til å skape bedre lokalsamfunn. Denne nye måten å koble mennesker sammen på, for deltakelse i demokrati, politikk og samfunnsliv, startet etter Islands økonomiske kollaps i 2008. Siden da har de utviklet et «open source»-verktøy og metoder for å fremme digital, demokratisk debatt. Grimsson og Bjarnason har blitt tildelt en rekke priser for sin innsats, både nasjonalt og internasjonalt.

http://www.citizens.is/


10.10 Maptionnaire - Gather citizen insight for flourishing cities
Anna Broberg, Mapita Ltd/CEO, Finland

Anna Broberg er utdannet i planleggingsgeografi fra Universitetet i Helsinki og har tatt doktorgrad i urbane strukturer og barns mobilitet fra 2015, Aalto-universitetet. Sammen med Maarit Kahila har hun etablert Mapita Ltd, og utviklet et digital kartverktøy Maptionnaire, et unikt system der kommuner og andre kan lage sine egne kartbaserte spørreskjemaer og skape folkelig engasjement på en enkel måte. Anna skal fortelle om utviklingen av Maptionnaire

10.30 Kaffe og påfyll

10.45 Reshaping the planning process using local experiences: Utilising PPGIS in participatory urban planning
Maarit Kahila, Mapita Ltd/Development director and Aalto University/postdoctoral researcher, Finland

Ved siden av å være medeier i Mapita sammen med Anna Broberg, er Maarit Kahila postdoktor ved Aalto-universitetet. Hun tok sin doktorgrad i januar 2016 i byplanlegging og offentlig deltakelse. Har også utdanning i planleggingsgeografi ved Universitetet i Helsinki. Maarit skal fortelle mer konkret hvordan verktøyet Maptionnaire brukes i prosjekter.

Ler mer om verktøyet her: https://maptionnaire.com/

11.15 Presentation of the Finnish model Uusi Kaupunki (New Urban) Collective and participation in planning processes
Miia-Liina Tommila, Kaleidoscope, Finland

Miia-Liina Tommila er utdannet arkitekt fra Bergen Arkitekthøgskole og medgrunnlegger av Kaleidoscope, et finsk-norsk arkitektkontor med fokus på det nordiske. Hun er også utdannet dirigent innen klassisk musikk. Miia-Liina bor i Helsinki, og jobber i Uusi Kaupunki-kollektivet for å fremme deltakende urbanisme i ulike prosjekter. Videre er hun gjesteforeleser ved Metropolia University of Applied Sciences og Bergen Arkitekthøgskole, og visepresident i konkurransekomiteen i det finske arkitektforbundet og styremedlem i Entrepreneur’s Chapter og i Norsk-Finska Handelsföreningen.

Les mer om Kaleidoscope her: http://kaleidoscopenordic.com/

Les mer om Uusi Kaupunki-kollektivet her: http://uusi-kaupunki.fi/

Participatory development in Dikemark, Asker municipality: Interactive methods in the transformation process
Silje Klepsvik, Kaleidoscope, Norge

Silje Klepsvik er arkitekt, medgrunnlegger og administrerende direktør i Kaleidoscope, et finsk-norsk arkitektkontor med fokus på det nordiske. Klepsvik har studert ved Bergen Arkitekthøgskole og har bred internasjonal erfaring. Hun har fokus på lokale ressurser og brukerinvolvering, og har vært involvert i bærekraftig boligbygging med arkitekten og aktivisten Michael Reynolds (Biotec), og et prosjekt i Angola om hvordan vann kan brukes som sosial plattform for medvirkning. For tiden deltar hun i Oslo arkitekturtriennale med samarbeidsprosjektet Open Transformation, med forslag til alternative boliger for asylsøkere. I Bergen er Klepsvik involvert i å etablere profesjonelle co-creations for beslutningstakere i Bergen, og er medgrunnlegger av Katapult, en uformell samtalearena for det lokale arkitektmiljøet.

12.00 Fællesskab, Samskabelse og Forankring. Erfaringer fra Enghave Minipark, Folkets Park og Fjelstervang Udeforsamlingshus
Sofie Willems og Joan Maria Raun Nielsen, Danmark

Sofie Willems og Joan Maria Raun Nielsen er begge arkitekter og partnere i Spektrum arkitekter, etablert i 2006 i København. Spektrum Arkitekter er en ung tegnestue som tilbyr arkitektrådgivning innenfor rom, bygning, landskap og byplanlegging. De jobber kreativt med form, funksjon, poesi, sanselighet, stedlighet og bærekraft. Spektrum plasserer brukeren sentralt i arkitekturen gjennom medvirkning, sosial forståelse og engasjement. De skal presentere sine erfaringer fra medvirkning i tre prosjekter; Enghave Minipark, Folkets Park og Fjelstervang Udeforsamlingshus.

Les mer om kontoret her: http://spektrumarkitekter.com/

12.45 Did you give the world some love today, baby?
Erik Olsson og Jøran Linder, Jønkøping, Sverige

Olsson & Linder er en designerduo som i over femten år har flyttet grensen mellom kunst og lysdesign. De har arbeidet med en rekke prosjekter, primært i ulike typer utendørsmiljøer, ofte med deltagende prosess. Olsson & Linder blir også ofte leid inn som inspirerende foredragsholdere og workshoparrangører. Erik og Jøran er også to av grunnleggerne av den internasjonale organisasjonen Social Light Movement, SLM og blant annet mottakere av Royal College of Art pris " Innovation in Inclusive Design Practice" i 2015. Olsson & Linder skal fortelle om noen av prosjektene de har arbeidet med de siste årene.

Les mer om kontoret her: http://olssonlinder.se/

13.30 Lunsj (krever påmelding)

Seminaret er en del av Folketråkk-prosjektet. Folketråkk er et verktøy under utvikling som skal kartlegge behov og ønsker i nærmiljøet hos hele befolkningen. Prosjektet bygger videre på erfaringene med Barnetråkk, som siden 2006 har gitt barn en stemme i by- og stedsutvikling.

Les mer om prosjektene og hvordan DOGA jobber med medvirkning

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål om arrangementet kan du kontakte

Seniorrådgiver Ingvil Aarholt Hegna
Telefon: + 47 988 39 775
E-post: iah@doga.no

Påmelding

Er du student? Klikk her for studentpåmelding