Se studentenes fremtidsvisjoner

  • Sted Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Hausmanns gate 16 i Oslo
  • Arrangør Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
  • Dato -
  • Pris Gratis
  • Emner Barnetråkk Medvirkning Byutvikling
  • Del/kalender Kalender

Relatert

Bilde ovenfra av studenter som kaster lange skygger

Foto: Inbal Marilli

Som del av pilotprosjektet «Barn i by» har masterstudenter ved NMBU utviklet mulige fremtidsvisjoner for hvordan tre norske kommuner kan bli bedre steder for og med barn.

I høst og vinter har masterstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), landskapsarkitektur og by- og regionalplanlegging, fulgt tre kommuner fra pilotprosjektet Barn i by (se informasjon nederst på siden).

Studentene har selv hatt medvirkningsverksted med barna i kommunene. Basert på kunnskap fra pilotprosjektet, barnetråkkregistreringer og egne workshops, har de utviklet mulige fremtidsvisjoner for de tre kommunene. Målet er bedre byer og steder for og med barn.

8. og 9. desember kan du se arbeidene deres på DOGA. Studentene presenterer selv prosjektene, og du kan se utstillingen av posterne fra studentarbeidene.

Hjertelig velkommen!

Program

Tirsdag 8. desember

8.45–9.00Introduksjoner

9.00–11.3020 minutters presentasjoner av arbeider fra Giske kommune, inkludert kommentarer fra sensorer

11.30–12.30Pause

12.30–14.3020 minutters presentasjoner av arbeider fra Ski kommune, inkludert kommentarer fra sensorer

14.30–14.45Pause

14.45–16.4520 minutters presentasjoner av arbeider fra Ski kommune, inkludert kommentarer fra sensorer

16.45Program slutt. Mulighet for å se posterutstillingen

Onsdag 9. desember

8.30–8.45Introduksjoner

8.45–10.2520 minutters presentasjoner av arbeider fra Ski kommune, inkludert kommentarer fra sensorer

10.25–10.35Pause

10.35–12.1520 minutters presentasjoner av arbeider fra Bodø kommune, inkludert kommentarer fra sensorer

12.15–13.15Pause

13.15–14.5520 minutters presentasjoner av arbeider fra Bodø kommune, inkludert kommentarer fra sensorer

14.55–15.00Pause

15.00–16.5520 minutters presentasjoner av arbeider fra Bodø kommune, inkludert kommentarer fra sensorer

16.55–17.15Oppsummering og konklusjoner

17.15Program slutt. Mulighet for å se posterutstillingen

Prosjektet "Barn i by" på DOGA

Karoline Birkeli-Gauss er prosjektleder for prosjektet «Barn i by – implementering av barnetråkk» på DOGA. Dette er et pilotprosjekt hvor Giske-, Ski- og Bodø kommune deltar i å utforske hvordan man best mulig kan implementere resultatene fra barnetråkkregistreringer i langsiktig planer, vedtak og tiltak. Prosjektet er koblet på evalueringen av plandelen til plan- og bygningsloven ledet av NIBR, samt studentsamarbeid med NMBU. Karoline er utdannet by- og regionalplanlegger fra Teknisk universitet i Wien og NMBU på Ås.

Les mer om Barnetråkk