Design

DOGAs rolle er å ta vare på de nye tankene og drive designfeltet videre. Gjennom designrådgivning, priser, debatt og formidling synliggjør vi designfagenes rolle. Våre designrådgivere hjelper deg med strategisk designledelse for å gi din virksomhet økte konkurransefordeler. Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) støtter bedrifter med et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som involverer designkompetanse. Innovasjon for alle bidrar til et samfunn med mer mangfold, økt kvalitet og bedre tilgjengelighet.

Nyheter