Unsplash Mike Wilson

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

DIP 2017: Den 1. mars åpner vi nye søknadssider for DIP. Søknadsfrist 2017 vil være 11. mai. Alle som har et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som involverer designkompetanse, kan søke støtte fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Bakgrunnen for programmet er å vise frem kraften som ligger i å involvere designkompetansen fra første dag i et innovasjonsprosjekt. Designeren skal ikke komme inn på slutten for å pynte på fargene, men bidra til et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Nyheter

Bergens
-

DOGA kommer til Bergen