Medvirkning

Når innbyggerne involveres i gode medvirkningsprosesser sikrer vi at steder, bygg og offentlige rom er i samsvar med folks reelle behov med lik tilgang for alle. DOGA jobber med medvirkning i prosjektene Barnetråkk og Folketråkk.

Nyheter

Bilde ovenfra av studenter som kaster lange skygger
-

Se studentenes fremtidsvisjoner

magasin barnetrakk2

Gi barna makt