Design et nytt Norge

Idar Kreutzer (tv.) og Patrick Tepfers som snakker på Designdagen.

Idar Kreutzer (tv.) i Finans Norge og Patrick Tepfers i Norsk design- og arkitektursenter. Foto: Sverre Gunnar Haga

Da oljeprisen falt våknet Norge til nye fremtidsutsikter: Festen var over. Nachspielet også.

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge
Patrick Tepfers, administrerende direktør i Norsk design- og arkitektursenter

Kronikk publisert i Dagens Næringsliv 15. april 2015.

Norsk økonomi har opplevd en historisk opptur de siste årene. Nå står Norge ovenfor store omstillingsutfordringer. Vekstimpulsene fra oljeøkonomien vil gradvis avta og vi må som alle andre land tilpasse oss globaliseringens realiteter: klimaendringer, økt konkurranse, og omfattende demografiske utfordringer.

Spørsmålet vi stiller oss i dag er om norsk økonomi per 2015 har kraft og omstillingsevne nok til å returnere til en god vekstbane. For investeringene i fastlandsbedrifter peker pilene i feil retning – særlig i industrien. For å sitere sentralbanksjefen: Vi må gå fra særstilling til omstilling.

Kristin Skogen Lund

Kristin Skogen Lund. Foto: Moment studio

Kreative løsninger

De gode nyhetene er at det finnes løsninger. Under Designdagen 15. april på Norsk design- og arkitektursenter vil det bli presentert en rekke nye verktøy som gir håp for fremtiden. Målet er å fremme design som en tenkemåte og et verktøy som kan gi muligheter ingen før har forestilt seg.

Sier vi design, tenker du kanskje på Arne Jacobsen, Charles og Ray Eames eller Apple. Helt tilbake til 1950-tallet finner vi ikoniske designobjekter som har vært med og bygget nasjonal eller personlig identitet. Men faget er mer en dette. Det er også et godt instrument for tilpasning til nye virkeligheter. Et eksempel er Oslo universitetssykehus som ved hjelp av designprosesser har redusert pasienters ventetid for brystkreftdiagnose fra 12 uker til 7 dager.

Et annet, internasjonalt eksempel er utviklingen av overnattingstjenesten Airbnb, der to av tre grunnleggere i selskapet er designere. Som entreprenører har de lykkes med noe mer enn å utvikle en god idé – de har dekket et behov vi ikke visste vi hadde.

Designfaget svarer på økende behov for kreativ problemløsning og tilbyr i dag metoder og verktøy for blant annet innovasjon, kommunikasjon, forvaltning og fornying. Utviklingen skjer nå i et krysningspunkt der fysisk form er én del av et resultat som også kan inneholde digitale interaksjonsløsninger, merkevarer, systemer, eller effektivisert tjenesteorganisering.

En bedrift som har klart å kombinere disse elementene er ovnsprodusenten Jøtul, som ønsket å modernisere sitt uttrykk fra de tradisjonelle ovnene. I samarbeid med designbyrået Anderssen & Voll samarbeidet de seg fram til Jøtul F 305-serien som overgår alle miljøkrav, har vunnet den anerkjente Ret Dot Award og er nå nominert til Hedersprisen for god design fra DOGA. Etterspørselen er så høy at Kråkerøy-bedriften ikke klarer å lage mange nok ovner.

Nye muligheter

Når dagens 15-åringer er 40 kan vi være syv millioner innbyggere i Norge. Behovet for flere og mer effektive tjenester, næringer og strukturer vil øke kraftig i styrke. Utviklingen vil smerte mest for de som stritter mot. De som går aktivt inn med en offensiv innfallsvinkel vil ha muligheten til å utnytte det forretningspotensialet som ligger der.

Å stå stille når hele verden beveger seg eller fortsette å kjøre rett fram når veien svinger brått, er ikke noen god strategi. Globale kjemper har falt på denne måten: Kodak tviholdt på filmrullen og Nokia avfeide smarttelefonen.

Men den som forsøker å forstå det som nå foregår og prøver å utvikle og utnytte ny teknologi vil vinne på det. I designbransjene ser vi større vekstimpulser og større forretningsmuligheter enn vi har sett på svært, svært lenge. Her ser vi at bransjen kan skape verdier i flere næringer og for nye næringer.

Alternativet er tapte bedriftsinntekter, tapte skatteinntekter og tapte arbeidsplasser. Tapt vekst og verdiskaping. Da er det viktig at omstillingen blir så smart og smidig som mulig, og så lite smertefull som mulig. Og det er viktig at vi rigger oss slik at vi slipper nye og innovative løsninger til, blant annet gjennom rammebetingelser og skattepolitikk.

Våre kompliserte sosiale, økonomiske og politiske systemer trenger nye løsninger. De finnes der ute.