– Design og arkitektur viktig i omstillingen av Norge

Trude Versjon 1 Fotograf Sverre Jarild2

Administrerende direktør i Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Trude Gomnæs Ugelstad, mener det er viktig å sikre bærekraft i designfasen av produkter, prosesser, tjenester og omgivelser.

I et intervju med Innomag forteller Trude Gomnæs Ugelstad om hvordan bærekraft og omstilling vil være avhengig av design- og arkitekturfeltet i tiden som kommer.

Gomnæs Ugelstad lar seg inspirere av design- og arkitekturfeltene og den problemforståelsen og løsningsevnen disse feltene besitter.

– DOGA kårer hvert år de beste unge talentene innenfor design og arkitektur. Et av årets vinnerprosjekt var transformasjon av oljeplattformer til produksjonsanlegg for mat og bioenergi. Den typen endringsforståelse mener jeg at Norge trenger fremover, sier hun.

Omstilling gjennom design og arkitektur

Hun mener designere og arkitekter må inn tidlig i omstillingsprosessene som kommer.

– Vi ser et behov for inspirasjon og veiledning i omstillingsarbeidet vi må gjennom for å møte bærekraftsmålene som verden har forpliktet seg til å nå.

I dette vil DOGA ha en posisjon som en brobygger mellom designerne, arkitektene og virksomhetene som ønsker å omstille seg.

– I 2020 er vi en fasilitator for prosesser knyttet til omstilling av virksomheter, sier hun.

Les hele intervjuet med Trude her.