​Design- og arkitekturfagene legger til rette for grønn omstilling

Unsplash Oliver Wendel Web

Foto: Oliver Wendel

I samarbeid med Abelia, Telenor og Halogen, har DOGA fasilitert et veikart for grønn omstilling av norske virksomheter på vegne av kunnskapsnæringene. Veikartet ber norske virksomheter og politisk ledelse tenke nytt i fremtiden. – Design og arkitektur vil være essensielt i omstillingen vi skal igjennom, sier Trude Gomnæs Ugelstad, administrerende direktør i DOGA.

Veikartet leveres til regjeringens utvalg for grønn konkurranse kraft, et utvalg oppnevnt av Erna Solberg. Veikartet er basert på innspill fra Abelias medlemsorganisasjoner, og trekker frem tre hovedtrekk ved grønn omstilling:

  • En omfordeling i bruk av tid og ressurser fordelt på daglig drift, utvikling og innovasjon
    Vi må tilrettelegge for en veiledende fordeling på 70 prosent drift, 20 prosent utvikling og 10 prosent innovasjonsarbeid
  • Bærekraftige forretningsprinsipper
    Norske virksomheter må se verdien av en tredelt bunnlinje som ivaretar mennesker, klima og økonomisk vinning. Virksomheter som forstår mennesker og miljøet vil lykkes bedre i fremtiden
  • Økt grad av tverrsektorielt samarbeid
    Vi må jobbe mer på tvers av sektorer, bransjer og fagfelt. Det er i skjæringspunktet mellom ulike disipliner at vi finner morgendagens løsninger

Kreative fag blir viktigere fremover
For å nå målene fra veikartet, mener Trude Gomnæs Ugelstad at design og arkitektur er uvurderlige verktøy.

– Dersom norske virksomheter setter av 30 prosent av tid og ressurser til utvikling og innovasjon, vil det gi enorme muligheter for at design og arkitektur kan finne en plass i norske virksomheter. Her kan Norge bli et foregangsland på bruk av de kreative fagene for å skape grønn vekst.

Gomnæs Ugelstad trekker også frem at en økt kompetanse om fagenes bidrag vil kunne skape norske vinnere i fremtiden.

– For å lede norske virksomheter gjennom en grønn omstilling, vil designkompetanse og fagenes metodikk være helt avgjørende. Design og arkitektur setter mennesket i sentrum, jobber alltid på tvers av fagfelt, tenker løsninger og snur opp ned på status quo. Denne metoden trenger norske virksomheter nå mer enn noen gang tidligere, sier hun.

Mer samarbeid, ikke mer penger
Veikartet er unikt i at det ikke ber om penger eller økte midler til nye tiltak. Det ber om at norske virksomheter og politisk ledelse tør å tenke nytt og å gjøre ting på nye måter.

– Norge har fantastiske muligheter for omstilling. Vi har allerede midlene vi trenger, og vi har verdensledende kunnskap om designmetodikk. Dette kan vi bruke til tverrsektorielle samarbeid og incentiver som fremmer bærekraftige forretningsmodeller, sier Gomnæs Ugelstad.

– For å skape omstilling må vi se utenfor etablerte prosesser, trekke på kunnskapen som allerede finnes i hele yrkes-Norge og tørre å utfordre dagens prinsipper – og dette er hele essensen i design og arkitektur.

DOGA er klare for å ta sin del i dette arbeidet.

– Akkurat nå driver DOGA med en strategisk omdreining mot omstilling av norske virksomheter. Dette ønsker vi å gjøre i tett samarbeid med resten av kunnskapsnæringen. Vi blir sterkere om vi jobber sammen – det er da vi vil se resultater.

Les hele veikartet her.