DOGA-bygget – en vandring i Oslos industrihistorie

14435539825 574404291d k

På DOGA i Hausmannsgate 16 kan du fremdeles finne spor fra den gang bygget huset Ankertorget transformatorstasjon og Akerselva var omkranset av industribygg.

Ankertorget transformatorstasjon fra 1899 ble i perioden 2003 til 2005 tilrettelagt for ny bruk som utstillings- og møteplass for design og arkitektur. Arkitektene Jensen og Skodvin Arkitekter la stor vekt på kulturminnevern under transformasjonen. Den gamle, ærverdige maskinhallen, for eksempel, er med sine industrivinduer og høye vegger fremdeles en viktig del av det estetiske uttrykket til dagens utstillingshall.

For å få fram historien, utviklet arkitektene et sett klare instrukser til håndverkerne i tillegg til nye tilføyelser og beskjeden at betonghimlingen skulle hugges ned: Murpussen i maskinsalens vegger skulle hamres av, men bare i de områder den var løs. De keramikkflisene som satt for dårlig, skulle fjernes, de godt limte skulle stå igjen. Ingen av de historiske strukturene i den gamle maskinsalen er dekket til. De få nye tilføyelser i hallen skiller seg klart fra det eksisterende: Et nytt betonggulv er lagt oppå det gamle, men med noen centimeters avstand fra veggen. Skyggefugen skjuler føringer for teknisk infrastruktur, men tydeliggjør samtidig den nye gulvflaten som et eget flytende element atskilt fra de gamle veggene.

Den nye trappen mellom nivåene i hall og mezzanin-etasje er satt sammen av prefabrikerte betongelementer. Et glassrekkverk satt inn i kraftige stålrammer, gir et nytt objekt i rommet som også står i klar kontrast til eldre bygningsstruktur, både i forhold til teknologi og som estetisk uttrykk.

DOGA benytter to tidligere industribygninger, Ankertorget transformatorstasjon, som står oppført på Byantikvarens Gule Liste. Maskinsalen, reist i 1899-1900 og 1912– 1913, er tegnet i klassisk stil med vakre industrivinduer i stål, tilpasset Jakob kirke (nå kulturkirken Jakob). Understasjonen fra 1948 er tegnet i funksjonalistisk stil med murverk i mønster og har meget høy verneverdi. Bygningene fikk Statens Byggeskikkpris i 2006, Cityprisen i 2007 og Olavsrosa i 2008.

Norsk Design- og arkitektursenter er åpent for publikum syv dager i uka. I tillegg til å være en møteplass for design og arkitektur skal DOGA fremme forståelse for, kunnskap om og bruk av design og arkitektur fra et nærings- og samfunnsmessig perspektiv. Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester.

Foto: Roberto Di Trani

Kilder: DogA som case: Ny bruk av teknisk-industrielle kulturminner av Nina Berre, tidligere direktør Norsk Form