– Et friskt, faglig pust i kommuneplanleggingen

Studentpresentasjon

Tonje Cecilie Stordalen presenterer gruppens arbeid med Giske kommune. Foto: Andreas B. Johansen

Som del av DOGA-prosjektet Barn i by, har studenter fra NMBU sett på stedsutviklingsmuligheter i tre norske kommuner. Arbeidene deres er svært kjærkomne i kommunene.

Tirsdsag 8. og onsdag 9. desember var det eksamen på DOGA. Masterstudenter fra linjene for landskapsarkitektur og by- og regionalplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, la fram sine prosjekter i faget «Bylandskap som sosial arena».

– Dette har vært det mest intense faget jeg noen gang har hatt – og kanskje det mest givende, sier Hanna Tryggestad fra Norfjordeid.

Sammen med seks medstudenter har hun utforsket mulighetene som ligger i utviklingen av Giske kommune på Sunnmøre. Gruppens konklusjon, etter å ha hentet inn og analysert store mengder data fra kommunen, er tredelt:

  1. Identiteten bør styrkes: Kommunens innbyggertall vokser raskt, og det truer kommunens identitet.
  2. Kommunen bør se fysiske strukturer i sammenheng med hvordan de fungerer sosialt.
  3. Giske trenger et definert sentrum som en felles møteplass ettersom kommunen utvikler seg i mer segregert retning.

Treffer blink

Torill ValderhaugFolkehelsekoordinator i Giske kommune, Torill Valderhaug, mener studentene treffer blink med sine råd.

– De har virkelig sett oss og forstått våre utfordringer. I utredninger og planer har jeg ofte opplevd at det er sprik mellom det ønskede, ideelle samfunnet og realitetene. Studentenes funn og råd, derimot, er praktisk anvendbare i kommunen, sier hun.

Det er studentgruppen glade for å høre. Veilederen deres ved NMBU, førsteamanuensis Deni Ruggeri, har nemlig vært svært opptatt av arbeidene deres skal ha relevans.

– Han sier at det ikke hjelper om det er fantastisk god landskapsarkitektur, hvis kommunen ikke kan bruke rådene vi kommer med, forteller Kjetil Olai Torgrimsby fra Oslo.

Medstudent Tonje Cecilie Stordalen stemmer i:

– Det har vært fint å skape noe faktisk kan anvendes. Vi har ikke jobbet så praksisnært i noen andre fag så langt på studiet, mener hun.

NMBU-studentene har vært i direkte dialog med innbyggere og barn ute i kommunen. Dette er en metode som ikke har vært en del av utdanningen tidligere. I tillegg til å snakke direkte med befolkningen, har gruppen hatt tett kontakt med Giske kommune hele veien. Først kartla de kommunen overordnet. Deretter valgte de seg noen konkrete prosjekter å jobbe videre med, i samråd med kommunen.

– Giske kommune har gitt oss all informasjon vi har hatt behov for, og det har gjort at vi har truffet med prosjektene våre, forteller student Karin Fred fra Borås.

Kurset er et faglig samarbeid mellom Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) og NMBU. Det inngår i DOGA-prosjektet Barn i by, der medvirkningsmetoden Barnetråkk er sentralt. Det er første gang NMBU har gått så tungt inn i medvirkning som tematikk. Studentene har blant annet benyttet seg av Barnetråkk i sine arbeider.

Grønne tak i sterkt Ski sentrum

I tillegg til Giske kommune, har Ski og Bodø vært med i prosjektet. Selveste ordføreren i Ski, Tuva Moflag, var til stede da studentgruppen som hadde jobbet med hennes kommune la fram sine resultater.

Ordføreren i Ski, Tuva Moflag– De har gjort noen radikale grep, som er spennende. For eksempel det å dele opp bygninger, og forandre på bygningsstrukturen i sentrum. Som politiker er jeg bundet til realisme, så det er godt å kunne få utenifra blikket og se mer på mulighetene som finnes, mener hun.

Moflag mente det definitivt er elementer kommunen vil ta med seg videre i arbeidet med de store utviklingsplanene for kommunen.

– Grønne tak, for eksempel. Eller å styrke blågrønne strukturer i sentrum og styrke sentrum generelt. Det er også fint å se hvordan studentene har tatt barnas perspektiv inn i planene, forteller ordføreren.

Invitert til kommunestyret

At studentene har truffet med sine prosjekter var gjennomgående for alle tre kommunene. Studentene som jobbet med Giske er blitt invitert til å presentere arbeidet sitt for kommunestyret. Det er folkehelsekoordinator Valderhaug glad for.

– Ordføreren har vært involvert i prosjektet hele veien. Det samme har blant annet rådmannen, assisterende rådmann, planleggere og barn- og ungerepresentanten i kommunen vært. Med en så bred forankring i kommunen kan vi faktisk få til endring. Det hjelper lite at jeg som folkehelsekoordinator jobber med disse tematikkene alene, hvis jeg ikke har med meg beslutningstakerne, forklarer hun.

Helt siden første møte har Valderhaug og kollegene i kommuneledelsen vært opptatt av å bygge en god relasjon til studentene. Første gang de sju studentene kom til Giske, arrangerte prosjektgruppen fra kommunen krabbeaften i et naust, i stedet for å ha et vanlig møte i kommunestyresalen. Både Valderhaug og studentene er enige om at den tette relasjonen har gjort at studentene virkelig har kommet under huden på Giske kommune.

Studentene utenfor DOGA

F.v.: Karin Fred, Kjetil Olai Torgrimsby, Tonje Cecilie Stordalen, Ida Romslo, Elise Rustad Forsnes, Hanna Tryggestad og Ole Martin Jøraholmen. Foto: Andreas B. Johansen