Fanger tidstyver med design

Tre designprosjekter har nylig blitt gjennomført ved Oslo Universitetssykehus, Rokilde sykehjem og Sykehuset Østfold, og har allerede resultert i store forbedringer for brukerne.

Prosjektene ble satt i gang med støtte fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) på bakgrunn av regjeringens tidstyvinitiativ. Satsingsområdet kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), og har som mål å sette brukernes behov i sentrum for å skape en enklere hverdag for folk flest og mindre byråkrati.

Erfaringer fra de tre prosjektene viser at designmetodikken som er brukt, er godt egnet til å identifisere og fjerne tidstyver i offentlig sektor og gi bedre kvalitet i tjenestene. Ved å la brukerens stemme være toneangivende for tjenesteutviklingen har prosjektene resultert i solide konsepter som nå iverksettes i de tre helseforetakene.

Les pressemelding fra KMD

Tre helseprosjekter fra offentlig sektor

De tre prosjektene på Oslo universitetssykehus, Rokilde sykehjem og Østfold sykehus fikk i slutten av 2014 tilsammen nesten 2 millioner i støtte av DIP for å utforske hvordan de kunne levere bedre og mer effektive helsetjenester til befolkningen. Nå er konseptene klare og skal implementeres i helseforetakene:

Hjelp meg, det haster! Veien inn til behandling for alvorlig psykisk syke.
ved Oslo universitetssykehus
Designbyrå: Designit
Resultatet av prosjektet er et nytt pasientforløp som skal gi alvorlig psykisk syke raskere og bedre behandling.

Morgendagens sykehjem. Ny organisering av arbeidsdagen.
ved Rokilde sykehjem
Designbyrå: Designit
Prosjektet har resultert i en ny organisasjonsmodell som skaper en bedre hverdag både for pasienter og ansatte.

Litt bedre hver dag – medarbeiderdrevet prosessforbedring.
ved Sykehuset Østfold HF
Designbyrå: Halogen
Sykehuset har fått et nytt metodeverktøy som skaper konkrete forbedringer i sykehusets helsetjenester.

Lær mer om prosjektene i filmen over og les utdypende rapport fra prosjektene her:


Last ned rapporten her

Har du spørsmål?

Ta kontakt med

Skule Storheill
Direktør innovasjonsprogrammer
ss@doga.no
+47 90 10 33 61

Filmen er produsert for DOGA av Sheriff Film Company og kan deles fritt.