Gi barna makt

magasin barnetrakk2

Hvorfor vet vi mer om elgens bevegelser enn hvor barn oppholder seg? Gjennom prosjektet Barnetråkk skal barn og unge involveres sterkere i by- og stedsutvikling.

Det er lovpålagt å involvere barn og unge i utformingen av deres nærområder, men det praktiseres i liten grad i norske kommuner. Men hvordan sikrer vi at barns stemme blir hørt?

Dette er en problemstilling DOGA er opptatt av. I 2015 samarbeider vi med tre norske pilotkommuner om å gjennomføre og implementere verktøyet Barnetråkk i planprosessene. På nyåret 2016 kommer en egen prosjektutstilling, Barn i by, i DOGAs lokaler i Oslo.

Gjennom Barnetråkk kan barn selv registrere sine opplevelser av nærmiljøet. Registreringene barna gjør, systematiseres på en måte som gjør det mulig for arealplanleggerne i kommunen å implementere dem i sitt arbeid.

– Innspillene bidrar til å skape bedre kvalitet og mobilitet i byene, og planmyndigheter og politikere får kunnskap om barns lokalmiljø fra barna selv som ikke kan overses i beslutningsprosessene, sier prosjektleder for arkitektur på DOGA, Ingvil Aarholt Hegna.

Les flere saker fra magasinet Utsikt.