Hvordan blir steder som de blir?

Den kommunale planprosessen kan være vrien å forstå. Sammen med Sheriff har DOGA laget en film som forklarer prosessen på en tydelig og forenklet måte.

Opptakene til filmen ble gjort i utstillingen Barn ingen adgang! som sto på DOGA vinteren 2016. Sammen med Rodeo arkitekter utviklet DOGA utstillingen for å vise hvordan planlegging foregår i praksis og hvilken rolle barn og andre innbyggere bør ha i planprosessen.