Hva er Innovasjonsprisen for universell utforming?

I denne filmen kan du lære mer om Innovasjonsprisen for universell utforming og se intervjuer med vinnerne fra 2014.

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn.

Man kan søke med egne prosjekter eller foreslå kandidater som fortjener anerkjennelse.

Til neste år er det igjen duket for kåring av de mest innovative prosjektene som er tuftet på en inkluderende og brukersentrert utviklingsprosess. Åtte prosjekter vil bli valgt ut og motta Innovasjonsprisen for universell utforming. Søknadsskjemaet åpner på nyåret 2017.

Norsk design og arkitektursenter (da Norsk Designråd) fikk i 2011 oppdraget fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), som koordinerer regjeringens satsing på universell utforming, å styre prosessen og dele ut en ny norsk pris som skal fremheve innovative, tilgjengelige og brukervennlige løsninger.

Prisen ble sist delt ut 18. februar 2015 på Norsk design- og arkitektursenter i Oslo. Se alle vinnerne her.

Hva er Innovasjonsprisen for universell utforming?

"Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming".

BLD opprettet prisen på bakgrunn av Regjeringens handlingsplan for universell utforming, og er en del av visjonen om et samfunn der alle kan delta.

Les mer om kriteriene og hva universell utforming handler om her

Prisen skal hedre innovativ bruk av universell utforming i henhold til en bred definisjon av arkitektur og design. Dette omfatter alle løsninger som bygninger, uterom og landskaper, transport, interiører, produkter, visuell kommunikasjon, tjenestedesign, IKT og digitale plattformer, totalt har prisen åtte kategorier.

Vurderingskriteriene som legges til grunn skal inkludere alle aspekter ved universell utforming med vekt på brukerfokusert nyskaping, form, estetikk og funksjonalitet.

Hvem kan motta prisen?

Prisen kan tildeles bedrifter/institusjoner og designere/arkitekter i både offentlig og privat virksomhet. For å bli nominert til prisen er det en rekke kriterier for universell utforming som må oppfylles. Løsningen må dessuten være i bruk, den må være nyskapende og må komme alle til gode.

Se alle vinnerne fra 2011.

Se alle vinnerne fra 2014.

Hvordan vurderes forslag?

En uavhengig jury er satt sammen av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner og institusjoner med ekspertise innenfor det brede spekteret av kategorier og universell utforming.

Juryen vil vurdere alle kvalifiserte prosjekter og stemme frem én vinner i hver kategori. Blant disse offentliggjøres det én endelig vinner på et eget arrangement med prisseremoni og presentasjon av alle vinnerprosjektene.

Nyttige lenker og mer informasjon

Om Innovasjonsprisen

Om universell utforming

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle

Last ned Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Ta kontakt

Har du spørsmål om Innovasjonsprisen for universell utforming, kontakt oss:

Onny Eikhaug på telefon + 47 992 92 500
Victoria Høisæther på telefon + 47 977 23 214

E-post: uu@doga.no