Lar barn og unge bestemme over byen

Barnetrkk

Barn og unge har lovfestet rett til å være med og bestemme over eget nærmiljø, men gjør det ikke i praksis. - Bli med på den nasjonale Barnetråkk-dugnaden høsten 2014! oppfordrer prosjektleder Ingvil Aarholt Hegna.

- Befolkningsvekst og urbanisering får konsekvenser for barn og unges lokalmiljø. Ofte må for eksempel lekeområder vike for nye byggeprosjekter. Det gir færre områder som stimulerer til fri lek, og barna blir inaktive og mindre sosialt og kreativt stimulert, forteller Aarholt Hegna, som er rådgiver for arkitektur i Norsk design- og arkitektursenter.

- Samtidig påvirkes folkehelsa av mulighetene for aktivitet i hverdagen. Barn som bruker uterommene, virker positivt på det sosiale nærmiljøet. Vi har mye å vinne på å planlegge byer og tettsteder som ivaretar barnas behov, understreker hun.

Gir barn og unge en stemme

Barnetråkk 2014 er et digitalt verktøy utviklet for å gi barn og unge en stemme i byutvikling og planprosesser.

- Alle landets grunnskolelærere får tilbud om et ferdig undervisningsopplegg som dekker kompetansemålene innenfor flere fagområder, som i samfunnsfag og naturfag, sier Aarholt Hegna. – Barna setter selv inn på et interaktivt kart hvordan de opplever områder som skolevei og fritidsområder. For eksempel kan de registrere dårlig belysning, trafikkerte veier, steder hvor de møter andre barn og fine trær å klatre i. Resultatet kan brukes direkte av kommunen, på lik linje med andre temakart kommunen legger inn i sine. Slik kan skolene bidra til å sikre gode livsmiljøer og trygge omgivelser for hele befolkningen.

Tosidig læring

Ingvil Aarholt Hegna mener både kommunen og elevene har godt utbytte av denne prosessen.

- Planmyndigheter og politikere får kunnskap om barns lokalmiljø fra barna selv. Det kan ikke overses i beslutningsprosessene. Samtidig lærer barn og unge hvordan hver enkelt kan delta i demokratiske prosesser, sier hun.

Mer informasjon