Når kidsa kupper kommuneplanleggingen

barn ingen adgang

Finnes det noe mer spennende enn offentlige planprosesser? Ja, det gjør det sikkert. Men sammen med Rodeo arkitekter skal DOGA skape en underholdende og interessant opplevelse av en ellers utilgjengelig og prosess.

Hvem bør bestemme hvordan vi har det der vi bor? Politikerne? Byutviklerne? Eller de som lever sine liv på de stedene som skal utvikles?

Svaret er alle tre. Men i praksis er det vanskelig å få med innbyggernes erfaringer og ønsker i planarbeidet. Sårbare grupper, som for eksempel barn, blir ofte oversett. Med andre ord: medvirkning i by- og stedsutvikling er utfordrende.

– På Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) mener vi at brukermedvirkning er essensielt i utviklingsarbeid – også i planlegging av byer og steder. Derfor jobber vi med barnetråkk-metoden, sier rådgiver for byutvikling Karoline Birkeli-Gauss.

Barnetråkk går ut på at barn selv registrerer sine opplevelser av sitt nærmiljø. Hva er fint på skoleveien? Hva er farlig? Hva er skummelt på vei til fotballtrening? Hva er spennende? Registreringene barna gjør, systematiseres på en måte som gjør det mulig for arealplanleggerne i kommunen å implementere dem i sitt arbeid. Dette skal nå bli utstilling.

– Vi ønsker nå å formidle våre erfaringer med tematikken og metoden så bredt som mulig. Derfor lager vi en utstilling om barn i by som skal vandre til kommuner i hele Norge. Utstilling som kommunikasjonsform har en egen evne å formidle komplekse tema på en leken og lettfattelig måte, og det tror vi vil være riktig i denne sammenhengen, forteller Birkeli-Gauss.

Tar publikum med under huden på planprosessen

Mange kommuner bruker Barnetråkk-metoden, og resultatene er gode. Men hvordan fungerer det egentlig? Hvilken rolle spiller barn og andre brukergrupper i kommunenes planprosesser når det kommer til stykket? I samarbeid med Rodeo arkitekter utvikler DOGA et konsept som på en underholdende og lærerik måte tar med publikum inn i planprosessen – og viser verdien av medvirkning.

Kenneth Dahlgren fra Rodeo arkitekter– Vi har fått i utfordring å gi lovfestede byråkratiske prosesser en slags fysisk form, og på den måten gjøre planprosessen så lettfattelig som mulig. Dette krever at vi klarer engasjere publikum i pedagogiske og interessante aktiviteter. Kort fortalt: publikum skal møte noe som vanligvis er tørt og uforståelig på en underholdende måte, forteller Kenneth Dahlgren i Rodeo.

Han er sosiolog og ansvarlig for å lede kuratorjobben til utstillingen sammen med arkitektene Ivar Lygner og Anne Bjørndal, som også jobber i Rodeo.

– Grunntanken med utstillingen er å se på byutvikling og de kreftene og prosessene som former byene våre, men gjennom barns øyne. Vi bruker barn i by som en nøkkel til å fortelle denne historien, sier Dahlgren.

Han mener det er en utbredt oppfatning at en by tilrettelagt for mangfold, og ikke minst barn, gir en bedre by for alle. Men i hvilken grad kommer egentlig barns behov med i planleggingsprosesser? Og når byene våre vokser, hva skjer egentlig med barn og barnefamiliers plass i byene?

– Dette er viktige spørsmål både med tanke på fysisk rom og tilrettelegging, men også på et kulturelt nivå. Vår fornemmelse er at barn i dag har mindre plass i byen enn de hadde for 100 eller 50 år siden. Plassen barn har til rådighet er stykket opp i definerte arenaer preget av svake koblinger. I tillegg er selve arealet de har til rådighet krympet kraftig inn, mener Dahlgren.

– En av de viktigste måtene et samfunn utvikler seg på, er gjennom offentlig debatt. Derfor ønsker vi naturlig nok å løfte fram engasjerende spørsmål om hva god planlegging er, hva som skal til for at medvirkningsprosesser fungerer, og hvorfor det er viktig. Og ikke minst: hvilken plass skal barna ha i byene våre? En ting er hva vi sier at vi ønsker for dem, men hvor flinke er vi til å overføre det ideologiske til fysiske bystrukturer?, undrer Kenneth Dahlgren.

Han håper alle, fra politikere til barn, vil kunne ta med seg både noe nyttig og noe gøyalt fra utstillingen.

Stort engasjement og kreative ideer

I tillegg til DOGA og Rodeo arkitekter, er masterstudenter i landskapsarkitektur fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med i prosjektet. De har jobbet med Barnetråkk i kommunene Bodø, Giske og Ski, og nå skal de være med på å gjøre om resultatene til utstilling. Førsteamanuensis ved NMBU, Deni Ruggeri, veileder studentene i arbeidet med Barnetråkk.

— Jeg håper utstillingen vil reflektere mangfoldet av kunnskap og innsikt som studentene har vært med på å samle gjennom Barnetråkk, sier han.

– Skoleelevene som har gjennomført Barnetråkk i Bodø, Giske og Ski tok arbeidet veldig alvorlig. De har en sterk kobling til sine lokalmiljø og har stort engasjement for fremtiden. Dette har gitt masterstudentene fantastisk kreative ideer, og vi håper de på den måten kan bidra til planer og designløsninger, sier han.

Selve utstillingen utformes av Rodeo arkitekter i samarbeid med fagfolk fra DOGA, men studentene kan ha stort utbytte av å delta i utforming og gjennomføring, mener Ruggeri.

– En av de viktigste tingene en designer må kunne, er å kommunisere komplekse prosjekter til et stort og variert publikum. En utstilling som dette utfordrer designet i seg selv, men også presentasjons- og argumentasjonsegenskaper, fordi folk som ser utstillingen skal føle at den handler om- og angår dem.

Kommer til en kommune nær deg

Hovedutstillingen åpner på Norsk design- og arkitektursenter 4. februar 2016. Der skal den stå i seks uker, før den legger ut på vandring rundt om i Norge.

– Utstillingen blir skalerbar, slik at den kan besøke kommuner med forskjellige typer lokaler tilgjengelig for å vise den fram. Vi håper mange kommuner er interessert i å få utstillingen til seg, sier Karoline Birkeli-Gauss.

Hvis du har spørsmål om hvordan du kan få utstillingen til å vandre til din kommune, ta kontakt med Ellen Margrethe Skilnand på ems@doga.no eller 47265147
planleggingsskisse

Skisse fra Rodeo arkitekter. Tegning: Anne Bjørndal