Utopi i praksis på London Design Biennale

London Design Biennale 3 Foto Chris Odonovan

Kurator Onny Eikhaug åpnet utstillingen Reaching for Utopia - Inclusive Design in Practice på London Design Biennale den 8. september. Foto: Chris O'Donovan.

I september arrangeres London Design Biennale for aller første gang, der 37 land stiller ut prosjekter under temaet Utopia by Design. Den norske utstillingen presenterer noen av landets fremste prosjekter innen inkluderende design og nyskaping, blant annet St.Olavs Hospital, Bybanen i Bergen og Høgskolen i Bergen.

Den norske utstillingen, som har fått navnet Reaching for Utopia – Inclusive Design in Practice, åpnet 8. september og vises i West Wing på Somerset House i London frem til 27. september.

Les mer om utstillingen

De tre hovedprosjektene St. Olavs Hospital, Bybanen i Bergen og Høgskolen i Bergen var blant vinnerne av Innovasjonsprisen for universell utforming 2015. I tillegg til disse vises flere andre norske prosjekter som illustrerer en større bredde og verdien av en brukerfokusert og inkluderende utviklingsprosess på tvers av designdisipliner, bransjer og sektorer:
  • m.finn.no - mottaker av hederlig omtale av Innovasjonsprisen for universell utforming 2015
  • Scandic Oslo Airport Hotel - vinner av Innovasjonsprisen for universell utforming i 2011
  • Tangen bydel i Kristiansand - en av pilotkommunene for universell utforming og et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming

Designweek har omtalt utstillingen som en av London Design Biennales "must-see exhibits"

Utstillingen er satt sammen av Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle ved Norsk design- og arkitektursenter, på initiativ av den norske ambassaden i London.

Kurator: Onny Eikhaug, programsjef for Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, Norsk design- og arkitektursenter
Koordinatorer: Victoria Høisæther og Linda Falang, Norsk design- og arkitektursenter
Samarbeidspartner: Den norske ambassaden i London

Kurator Onny Eikhaugs rapport fra åpningen:

Det var stor stemning og hele Londons designelite var tilstede på åpningen av den aller første London Design Biennale på ærverdige Somerset House, som en del av London Design Festival. Under åpningen proklamerte direktør Christopher Turner at London er den globale designhovedstaden. På samme måte som Venezia har sin arkitekturbiennale, er det naturlig at London har sin designbiennale. Målet er å være en internasjonal møteplass der design viser sitt potensial i arbeidet med å møte globale samfunnsutfordringer og som innovasjonsdriver.

37 nasjoner fra seks kontinenter ble utfordret til å tolke temaet Utopia by Design. Alle land har svart svært ulikt på oppgaven. Den norske vinklingen går på visjonen om et Norge som er universelt utformet innen 2025. En umulighet vil mange si, men det er noe å strekke seg mot. Eksemplene i vår utstilling viser innsatsen i praksis, og skiller seg ut fordi prosjektene allerede er realisert – i motsetning til å være konsepter og tanker. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på utstillingen, den har substans, er enkel å forstå og inspirerende.

Kontaktperson

Onny Eikhaug
Telefon: + 47 99 29 25 00
E-post: oe@doga.no