Oslo-manifestet

Med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål har 17 Goals og DOGA laget en guide for designere og arkitekter som ønsker å styre etter bærekraftige mål. Les Oslo-manifestet og signer her.

Den 25. september 2015 godkjente 193 medlemsland i FN den såkalte 2030 Agenda og med den også 17 bærekraftmål.

De 17 bærekraftmålene er universelle, og gjelder alle sektorer og profesjoner. Dette betyr at også designere og arkitekter nå har fått oppgaven med å skape løsninger for en ny og bærekraftig fremtid.

Dette er Oslo-manifestet

Derfor har vi gått sammen med 17 Goals for å lage Oslo-manifestet – 17 spørsmål som skal gjøre det enkelt for designere og arkitekter å se prosjekter i et bærekraftig perspektiv.

– For oss på DOGA er det ingen tvil om at det er designere og arkitekter som former fremtiden, sier Trude Gomnæs Ugelstad i DOGA. – Hver dag jobber designere og arkitekter med å løse komplekse problemstillinger som er med på å utvikle samfunnet til det bedre.

Nettopp derfor er det viktig for DOGA å legge forholdene til rette for at bærekraft blir en avgjørende faktor for alle design- og arkitekturprosjekter.

Lær mer om Oslo-manifestet her.

En utfordring til designere og arkitekter

Nå utfordrer vi designere, arkitekter og alle som bruker deres tjenester til å signere Oslo-manifestet og ta det i bruk.

Ved å tenke på bare ett av spørsmålene Oslo-manifestet stiller, kan designere, arkitekter og alle som bruker deres tjenester påvirke hvordan nye løsninger skapes. Sammen forandrer vi verden.

Les Oslo-manifestet og signer her.


Først Norge, deretter verden

– Oslo-manifestet er starten på en global kampanje. Målet er å skape oppmerksomhet om bærekraft blant designere og arkitekter og utfordre yrkesgruppene til å tenke på bærekraft når de jobber med prosjekter, designer nye produkter eller skal ta på seg oppdrag, sier Alan AtKisson, en av hjernene bak FNs bærekraftsmål og 17goals.org.

Men først skal vi ha Norge med på laget. Ta utfordringen her.


Har du spørsmål? Ta kontakt med Jannicke Hølen på jh@doga.no / 90 56 29 09 eller Knut Bang på kb@doga.no / 95 88 05 44.