SkatteFUNN – et springbrett til innovasjon

Skattefunn-bilde

Illustrasjonsfoto: Thomas Keilman / Forskningsrådet

Ta SkatteFUNN med i budsjettplanleggingen for 2015 og søk tidlig på nyåret. Muligheten for skattefradrag gjennom SkatteFUNN kan være en viktig faktor i et videreutviklingsforløp av resultatene fra et prosjekt som har fått støtte av Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). Ofte strekker denne fasen seg ut over lenger tid, og finansiering er i de fleste tilfeller utslagsgivende for å få realisert gode ideer og konsepter fra DIP-prosjektene.

DIP samarbeider i sin saksbehandling med Norges Forskningsråd (NF), som står for flere etablerte støtteordninger for blant annet innovasjonsprosjekter. En av disse ordningene er SkatteFUNN, hvor små og mellomstore bedrifter kan søke om skattefradrag for utgifter relatert til forskning og utvikling (FOU).

Hvem kan få støtte?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Små og mellomstore bedrifter kan få 20 % fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføring av godkjent SkatteFUNN-prosjekt. Større bedrifter får 18 % fradrag.

Du kan få godkjenning gjennom SkatteFUNN dersom målet med prosjektet er å utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess og ny innsikt er nødvendig for å realisere målet. For deg som tidligere har søkt om eller mottat DIP-midler, kan SkatteFUNN derfor være en relevant ordning å sette seg inn i og søke om.

SkatteFUNN er, i likhet med DIP, en del av virkemiddelapparatet. Vi ser ofte at ideutviklingsprosjektene som støttes gjennom DIP fortsetter som innovasjonsprosjekter i Forskningsrådets programmer og ordninger.

Les mer om skatteFUNN her