Til kamp mot gammeldags innovasjon

Onny-Eikhaug-2014 3000px

Programansvarlig Onny Eikhaug

Mye norsk innovasjon sikter seg fremdeles inn mot en forestilt gjennomsnittsperson. Denne uken kommer noen av verdens fremste kapasiteter på inkluderende design og innovasjon til Norge for å løse fremtidens mange utfordringer.

– Kundeinnsikt og brukerforståelse er nøkkelen til nyskaping i både offentlig og privat sektor. Da må brukerne settes i sentrum for innovasjonsprosessen fra dag én. De som fremdeles prøver å skape produkter og løsninger for en hypotetisk mann i gata vil ikke klare å tilpasse seg sosiale endringer og nye forbruksmønstre, sier programansvarlig Onny Eikhaug i Norsk design- og arkitektursenter.

Konferansen "Innovation For All 2014" arrangeres på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo 16. og 17. oktober, og trekker til seg mennesker fra hele verden. Denne gangen er målet å fremme hvordan en brukerfokusert designprosess kan skape bedre produkter, tjenester og omgivelser.

– Inkluderende innovasjon gir bedre løsninger – løsninger som kan redde liv og spare miljø, energi, penger og tid. Disse kan forbedre vår livskvalitet på måter som ingen har tenkt på før. På den andre siden finner vi ikke-inkluderende innovasjon, som bare gir en evig strøm av nye versjoner av de samme gamle tingene, sier Eikhaug.

– Alle er forskjellige

Hun mener at når det innoveres for gjennomsnittskunden, blir resultatet forutsigbart nok gjennomsnittlig. Da snytes vi alle for virkelig nyskapende, brukervennlige opplevelser.

– For hvem er egentlig denne gjennomsnittskunden? Det finnes ingen som er gjennomsnittlig i ett og alt. Vi er gamle eller unge, friske eller syke, har forskjellige kulturelle bakgrunner, snakker ulike språk og har totalt ulike kompetansenivåer når det kommer til teknologi, for bare å nevne noen få parametere, sier Eikhaug.

Vil ha brukerfokusert innovasjon på styrerommet

Så mange som tre av fire lanseringer av nye produkter flopper i den amerikanske dagligvarehandelen, ifølge en rapport laget av Harvard Business Review. Eikhaug tviler på om norske aktører er mye heldigere med sine nyskapinger.

– Dette er innovasjon gjort med bind for øynene, i et forsøk på å møte det man tror er folks behov. Som styreleder i et selskap som sjelden treffer med nylanseringer, ville jeg ikke vært særlig fornøyd. Jeg ville sett det som min plikt å stille ledelsen ubehagelige spørsmål av typen "Hvorfor kaster du bort eiernes penger på mislykkede produktlanseringer". For dårlig innovasjon er et ledelsesproblem, og slike problemer må løses fra toppen, sier Eikhaug.

24-timersinnovasjon

Blant foredragsholderne på Innovation For All 2014 finner vi internasjonale designeksperter som Marco Steinberg, Dan Formosa og Rama Gheerawo samt norske kapasiteter som Anna Kirah og Agnete Enga. Parallelt med konferansen skal fem designlag konkurrere om å lage den mest innovative og inkluderende løsningen i løpet av et drøyt døgn. Konkurransen har fått navnet "Citizen Focused Design Challenge", og bakteppet i år er menneskeorientert, inkluderende byutvikling. Hvert lag får utnevnt én såkalt elitebruker med én eller flere funksjonsnedsettelser, som skal konsulteres gjennom hele i designprosessen.

– Det handler om noe så demokratisk som å gi alle mennesker like muligheter, uavhengig av utgangspunkt. Ved å inkludere alle får vi også en klar gevinst. Ved å tilby varer og tjenester alle kan og vil bruke, utvider ikke bare næringslivet sitt nedslagsfelt, de blir også mer innovative og konkurransedyktige. Ved å sette brukeren – alle slags brukere med alle slags behov – i nyskapingsprosessens sentrum, får vi bedre løsninger for alle, argumenterer Eikhaug.

(Pressenytt)

Mer informasjon


Kontaktperson:
Onny Eikhaug, programansvarlig ved Norsk design- og arkitektursenter
Mobil: 992 92 500
oe@designogarkitektur.no

Bildetekst:
– Kundeinnsikt og brukerforståelse er nøkkelen til nyskaping i både offentlig og privat sektor. Da må brukerne settes i sentrum for innovasjonsprosessen fra dag én, sier programansvarlig Onny Eikhaug.
Foto: Norsk design- og arkitektursenter

Denne artikkelen er skrevet av Pressenytt for Norsk design- og arkitektursenter. Pressenytt har redaksjonelt ansvar for innholdet i artikkelen.