Om Norsk design- og arkitektursenter

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) innhenter erfaringer, bygger kompetanse og formidler kunnskap om hvordan design- og arkitekturfagene påvirker samfunn og enkeltmennesker og hvordan de gir effekt for stat og næringsliv. DOGA videreutvikler design- og arkitekturfagenes innovasjonsevne og gjør fagene bedre i stand til å løse samfunnsutfordringer, både i offentlig og privat sektor.

DOGA legger til grunn at god design, arkitektur og stedsutvikling er bærekraftig. Gode bærekraftige løsninger dekker brukerens reelle behov, er utformet for alle og tar hensyn til fremtidens klima- og miljøutfordringer. God brukerinolvering og universell utforming sikrer at produkter, tjenester, bygg og offentlige rom er i samsvar med folks reelle behov med lik tilgang for alle. Les mer i DOGAs årsrapport for 2015 og i magasinet Utsikt.

Design

DOGAs rolle er å ta vare på de nye tankene og drive designfeltet videre. Gjennom designrådgivning, priser, debatt og formidling synliggjør vi designfagenes rolle. Våre designrådgivere hjelper deg med strategisk designledelse for å gi din virksomhet økte konkurransefordeler. Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) støtter bedrifter med et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som involverer designkompetanse. Innovasjon for alle bidrar til et samfunn med mer mangfold, økt kvalitet og bedre tilgjengelighet. Les mer om vårt arbeid på designfeltet.

Arkitektur og byutvikling

Omgivelsene styrer kvaliteten på samfunnet vi lever i og menneskers livskvalitet. God arkitektur og steds- og byutvikling kan tilby løsninger på samfunnsutfordringer og gi bedre helse og trivsel. Våre arkitekturrådgivere bistår kommuner som trenger mer kompetanse på plan- og arkitekturområdet med å etablere tverrsektorielt samarbeid og gode medvirkningsprosesser. Gjennom politiske råd, priser, debatt og formidling synliggjør vi arkitekturens rolle, sprer kunnskap og nye ideer. Vi jobber for at våre omgivelser skal være bærekraftige, tilpasset ulike behov og at innbyggerne skal involveres i gode medvirkningsprosesser. Les mer om vårt arbeid innen arkitektur og byutvikling.

Organisering

DOGA er en privat stiftelse. Vi har 50 ansatte fordelt på design, arkitektur, arrangementer, utstillinger, kommunikasjonsarbeid, drift og administrasjon. Administrerende direktør er Trude Gomnæs Ugelstad. Her finner du kontaktinformasjon til alle våre ansatte.

DOGAs styre består av:

Kathinka von der Lippe, fungerende styreleder
Lars Røiri, nestleder
Gisle Løkken
Øyvind Tørlen
Thea Mehl, ansattrepresentant

Historie

Norsk Form og Norsk Designråd fusjonerte 1. mai 2014 og stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) ble opprettet. Fusjonen ble besluttet av regjeringen høsten 2013. I formålsparagrafen for Norsk design- og arkitektursenter heter det at stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenking ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester. Den skal stimulere til innovasjon, effektivisering og øke verdiskapingen i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Økonomisk støtte

DOGA mottar statlig driftstilskudd over statsbudsjettet fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Samlet tilskudd for 2016 var på 71,7 mill. kr. Les tilskuddsbrevet fra NFD for 2016.

DOGA-bygget

DOGA holder til i Hausmanns gate 16 i Oslo, der vi ønsker velkommen til spennende utstillinger, debatter, konferanser og andre arrangementer. Les om DOGA-byggets historie. Du er velkommen innom DOGAs designbutikk og den veganske kafeen Funky Fresh Foods som holder til i våre lokaler. Våre åpningstider finner du her.

Leie lokaler?

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) leier ut lokaler for mange settinger – fra de små og intime, de formelle og faglige til de helt store. Lokalene er fleksible og kan benyttes sammen eller hver for seg. Ønsker du å leie lokaler på DOGA til arrangementer? Ta gjerne kontakt med bookingkoordinator Ronny Sandberg (+47) 23 29 28 74. Les mer om leie av lokaler her.